Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy » CHKO Štiavnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy

Miesto v CHKO Štiavnické vrchy

V CHKO Štiavnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 1 z 17

Na Šobove, Fialkové údolie, Píla, Hadová, Nový Štefultov, Golfusov majer, Štefultov, Kaňov vŕšok, Vindišlajtňa, Šľamiarka, V Dolnom Kúte, Jama Leopold, Jalšová, Baňa Mária, Kameň, Banska Hodrusa, Štálik, Raková, Artovské, Zelené, Valovská, Majerčák, Windwies, Jama Lill, Hluošková Dolina, Pivovarská dolina, Unverzagtova štôlňa, Pozmanov Dvor, U Andrezalov, Gruntal, Končatý vrch, Konice, Srnosiete, Dedisky, Bálik, Mäsiarik, Okrut, Tokárovci, Mihálik, Moderštolňa-Domky, Chajboš, Kráľovce, Záhumnie, Srbky, Kremnička, Horné selá, Kaplanské, Solisko, Pumpergal, Meltava, Rebrinie, Záhumnie, Záhumnie, Breziny, Vindišlajtna, Na Štrát, Cigánsky rad, Pivá dolina, Mundloch, Záhorčie

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 2 z 17

Pri Kríži, Selo, Podsiakov, Nový Dvor, Rýľovo, Dvor u Topoľa, Kamenec, Fanťovská, Brevecie, Štampoch, Čistá voda, Rubáčka, Lišková, Záhumnie, Kamenné, Zálipie, Ilijská, Čekančok, Rakytinka, Chyžište, Za Holíkom, Hájik, Chovaň, Pustatina Tepličky, Železiarské tále, Pri lavičke, Švecova dolinka, Szabóová skala, Samovklin, Pavlova dolina, Široké chrastie, Mariačka, Pod pivničkami, Dlhé, Na brehoch, Dielec, Na Stráni, Záhradníčky, Za hájom, Prieložok, Hať Stráňa, Suché lúky, Na vŕšku, Jalšava, Kamenec, Dolné Rázdelie, Galovce, Mariaška, Pod Cerja, Panská hora, Pod Silným vrchom, Na Močidlách, Za vŕškom, Úvršie, Starý háj, Krnišov, Podbralce, Vŕšok, Za Rašským vrchom, Salad vrch

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 3 z 17

Pustatina Samovklin, Rašský vrch, Silný vrch, Krnišovský Mlyn, Horné Rozdelie, Mestský kopec, Rovné, Handrlová, Cibrovo, Cigánsky Rad, Mojžišov, Mariková, Rakytská dolina, Sedelca, Licno, Bukovinka, Kremenec, Spariská, Háj a Bralo, Novákovské lúky, Pod Sitnom, Vlčie kúty, Povraznik, Hrochoť, Závrch, Muráň, Kamenná dolina, Diely, Brezina, Mestská lúka, Jahodné, Dedová lúka, Hliny, Ploština, Rybárska úboč, Zuckmantel, Kvasovka, Jankovská dolina, Horný les, Priesilská dolina, Dúbravy, Studená voda, Dolinky, Pustý hrad, Pod hradom, Brezov vrch, Kremenisko, Chválenô, Breziny, Lipinka, Majer, Ostrý vrch, Cerja, Tereň, U chotára, Tomanov rígeľ, Lintich, Drahé, Osičinská dolina, Humenajka

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 4 z 17

T.B., Rovne, Ostrý vrch, Kozia stráň, Roveň, Na vrch, Vaňov sad, Záhumnie, Hlaváčova dolina, Brezinky, Hlaváčov rígeľ, Kajchýbeľ, Ciborovo, Dolný les, Priesilská lúka, Lom Šobov, Druhá strana, Križná, Novákovo, Dubovský rígeľ, Kováčova dolina, Pinkov vrch, Bukový háj, Bakomi hora, Veľké rovné, Lőgre, Pirť, Malé rovné, Richňava, Tepličky, Kýzová, Luftovo, Staré vinice, Dekýš, Pod veľkým vrchom, Rychňava, Čerešňová dolina, Peciny, Veterník, Velky, Lavrincova dolinka, Rosniarky, Banky, Krivé, Chválenská dolina, Dolný les, Chotárska lúka, Strmé sady, Nove lúky, Žiadov grúň, Rákytia, Driemov kút, Podskalka, Predné lúky, Dunajská, Breziny, Nad bralom, Dolné Klaniny, Liešna, Nad Uhrinovým potokom

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 5 z 17

Hrubá hora, Havran, Za kostolom, Zábaštie, Stará hora, Dolné prielohy, Šipická stráň, Od Harmanca, Gumanina, Pliešok, Ďuran, Veľké zeme, Chyžišťe, V potokoch, Caniare, Na vrchoch, Medveďová, Pod orlím, Horné Klaniny, Strmé tále, Pod Chlmom, Brodné lúky, Dielce, Cerovina, Pod Veterníkom, Kosenice, Nehutín, Bienska lúka, Pod Brezovým vrchom, Harmanec, Háj, Žiadova dolina, Andrloch, Banský vrch, Vtáčnik, Dubovský les, Dudačka, Veľký Orol, Medzi vŕškami, Hračiarka, Pastierska, Okrúhla, Zdola železného mosta, Žliabok, Balážka, Do vápna, Pod Vysokým bokom, Hliny, Komárov háj, Predné Vrankovo, Gálikov bán, Prašivá, Malý Orol, Navorištia, Pirte, Nocoviská, Mladý Háj, Teplá, Jama, Bazík

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 6 z 17

Medziorlie, Kostolná, Hodrušské rybníky, Pod Lipovcom, Breziny, Záluhe, Kohútovo, Vyše Kohútova, Vysoké boky, Smrtná dolina, Kohútov majer, Husín, Brennerský rybník, Ploštát, Čavnička, Nad brezinkou, Makovište, Záhrady, Morovianka, Valachov, Šachta Michal, Banište, Laz, Repisko, Šichty, Havránkovo, Gánky, Špičák, Havranková, Hrachovište, Paulovský jarok, Plangát, Pod Lipovým vrchom, Bojov háj, Pod Andrlochom, Hlinište, Kojatín, Jaminy, Laukovo, Patočiny, Makovište - Turbína, Hodruška, Baňa, Vŕšky, Kojatín, Repisko, Krajčovská, Šponárovská, Dolné lúky, Strach, Dielničky, Horné prielohy, Gašparovské, Jama Zipser, Čipčí vrch, Ďurjan, Husárová dolina, Bukovina, Bukovina, Prachovňa

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 7 z 17

Zdola šachty, Tále, Bánik nad mlynom, Dolná Kostolná, Horná štôlňa Bauch, Trajbolec, Predolia, Nad mlyn, Makoviste, Horné Opatovce, Hrnčiarovská, Horné lúky, Jamina, Malý Kerling, Chudý vrch, Vrba, Majeriská, Baňa Zlatý Štôl, Horná Kostolná, Vtáčnik, Trenč, Mravište, Dlhá zem, Dolná štôlňa Bauch, Ihrište, Voliarska, Vtáčnik, Háj, Rakovčík, Zverinec, Vlčia hora, Salaš, Medené, Závoz, Danko, Havraní Kameň, Šinglová, Medvedia jama, Pod skalou, Bakerlová, Za hájom, Frankov kopec, Týftol, Brnžálka, Jedľovina, Račno, Veľký les, Zadný háj, Pod železnicou, Varta, Snoža pod horou, Žliabky, Principlac, Psie lúky, Predný háj, Sudenice, Beňov vrch, Skalka, Halča, Hrby

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 8 z 17

Do staričia, Bukáňová, Kolovratno, Mlynský jarok, Močiar, Sklenárová, Pri košiari, Koreňová, Spodné tenatište, Valavská, Pliešky, Bukovina, Do doliny, Dolné Lúky, Pastierska lúka, Kalinov, Hôlová lúka, Kástorno, Pri doline, Segiňov, Ravne, Veselá, Bukovec, Chrapová, Bralo, Nad vinicami, Beniadov, Pred Klastavou, Lipovec, Chlieviská, Vlčia studňa, Gerangíš, Nad Kaňovci, Lipovec, Grófova, Lazy, Kosatina, Hrdá stráň, Liščí kameň, Baranová, Panská hora, Grúne, Váňovo, Paprdová, Šándorky, Termanov, Pod Kramiarom, Vystavené, Filiarova, Valhiš, Bukovinka, Ostrý vrch, Doliny, Brezie, Rafajky, Sedlo, Na vrchu, Vrchné tenatište, Čerešňová, Konerová

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 9 z 17

Prôsne, Dolné Lúky, Horné tále, Drieňová, Horné lúky, Suchá, Za Štokovou horou, Do Lepňov, Dva Kríže, Ovajky, Krátka dolinka, Požiare, Utripysk, Dĺžiny, Kopánky, Mäkký kameň, Mačidlá, Diely, Pod bukovinkou, Pod Široké, Lipová, Záhumnie, Pred Segiňov, Hanzelka, Pod Skalkou, Vladárovo, Široká, Holz, Cerovina i Farkaš, Hriezlová, Ceriny, Krejdy, Ľanovka, Za mostom, Kalútovo, Jančička, Pustovník, Dolné Bystré, Viničný vrch, Nemecká dolina, Kolovratné, Krčovanina, Horné Bystré, Kelegrund, Širočiny, Kratiny dolné, Za uhelnicu, Stankov rígeľ, Drieňová, Za sádok, Veinperg, Župane, Schoellerov lovecký vrch, Rozdelie, Črepy, Horná Čerešňová, Mladý háj, Stará hora, Reichard, Burdovka

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 10 z 17

Hôrka, Farkaš, Žlebský vrch, Buzálkový vrch, Horný háj, Kratiny horné, Stráň, Žliabok, Pod lipou, Zadná chrasť, Jelenka, Vtáčnik, Humništia, Vtáčnik, Krompach, Hrabová, Prostredný vrch Homola, Rybník, Zdola dediny, Na Kopaničkách, Havran, Kopanice, Za hrbom, Pod Bukovinou, Niže chrasti, Pod Krnišovskou cestou, Rovienky, Pred dierou, Vrchný ptáčnik, Pod Tlstým vrchom, Záhumnia, Vandeliška, Za Janíkove zeme, U Topoľa, Štádlov, Singliviz, Závoz, U Kameňa, Mestská jama, Od Teplíc, Do tálov, Široké prielohy, Na chodníku, Hýbel, Ďarfet, Chlieviská, Šinglivíz, Čavnička, Rovienky, Biela Hlina, Na vrhaj, Prachárová, Za kostolom, Pod Starým hájom, Haškovo, Šarajka, Horné Čierne blato, Kopanice horné, Draubis, Spodný ptáčnik

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 11 z 17

Háj, Krajčov vŕšok, Jelšava, Stráňa, Vankova lúka, Polia, Lány, Za háj, Roháčov, Pod Zadnou horou, Šajba, U stráni vršok, Dolné Čierne blato, U Sľúvča, Chotárna, Široká pažiť, Bojov vŕšok, Veľký Salad Vrch, Jančove bane, Rôštatie, Včelín, Nad Zlatníkom, K novému krížu, Za zemami, Veľké lúky, Zadnŕ vrch, Hlina, Na uhelnicu, Stráň, Kopanice dolné, Kapelna, Široká chrasť, Hrádok, Za zeme, Brezov vrch, Farkaška, Záhrbčie, Feriancov vrch, Močiare, Noviny, Heď Stráňa, Nad Krnišovskou cestou, Pánska hora, Malá bukovinka, Širiny, Háj, Handel, Vrabcov vŕšok, Medzi jarkami, Kopaničky, Laz, Pod Nemcovinou, Rigeľ, Horná záhrada, Vysoká, Hampoch, Na Úvrati, Pri Pečenickej ceste, Na pieskoch, Bratova

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 12 z 17

Repisko, Harmanka, Pri Urbankovi, Široké zeme, Papajov vrch, Pod zeme, Diely, Červené, Pod vinicami, Zanovina, Hradská, Frčkov sad, Hôrka Siakov, Breziny, Starý háj, Vtáčnik, Pod Berantovou, Kotliny, Chotáre pri Kráľovskom, Urbárska hora, Jakubovo uhlište, Čierna studňa, Pod Bukovinkou, Baništie, Pod dubovým dieľom, Višničky, Záhumnie, Bokhaus, Predná Pastierska, Kostolná cesta, Kľúčny potôčik, Kňažná roveň, Duchoňová, Na dolinkách, Lajtňa, Urbárska hora, Východne Chobiena, Lacková a Maďarová, Michelka, Opatovský holý vrch, Hampoch, Malíčký Rakovček, Grafová, U Jablonca, Popelno, Noviny, Horná lúčka a Šikovka, Tlstý Vrch, Bukovina, Šafranice, Šteflíkova dolina, Rovienky, Trnovec, Močiar, Becinky, Malá bukovinka, Chrastava, Dlhá, Dekýš, mlyn, Jaseňový vrch

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 13 z 17

Hrudková, Jaseňová, Rusková, Kňazová, Dolná záhrada, Pod Javorom, Rudné bane, Pod Vtáčnikom, Klenová, Chmeľovská, Suchá Voznica, Murovaný Veperec, Dolina, Pod Sokolom, Hrby, Pod Sokolom, Lúčky, Kopce, Rigiarov a Čertova záhrada, Obecná hora, Dubov diel, Pri Veperci, Haškovo, Zlatno, Na Hline, Mástrovská, Studenec, Dúbrava, Pod Záhumnie, Háj, Buvanec, Lopatina, Na močiari, Pod Buvancom, Vŕšky, Údol, Rovné, Vydričná dolina, Prieložok, Teplá stráň, Kalná, Osek, Varta, Bukovinka, Niže Salad Vrchu, Zákľuka, Štefanov vŕšok, Na lindu, Tomperg, Paseka, Malá Gýňa, Pukliar, Žlebová, Država, Žliabok, Ďurčokovské, Hlôšňová, Cudeničky, Chudá, Za dielom

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 14 z 17

Babica, Pred háj, Lúčky, Na zahradiská, Kúty, Živice, Záhrady, Železná baňa, Veľká roveň, Chlm, Rusková, Varta-Dedinská, Stará jama, Slavkov, Lazy, Dubov dieľ, Nad Hájom, Rakytov močiar, Brešov vrch, Vtáčnik, Dráhy, Breziny, U kráľovej lipy, Stupy, Žobráčka, Vajrab, Chobien, Behanovo, Čierdžavy, Volovo blato, Močiarska dolina, Balov grúň, Varta, Bariny, Vanišova lúka, Dvor, Malý Gubáň, Lazy, hradská Banská Štiavnica-Šahy, Kiebes, Učiteľská, Paseky, Osičiny, Odranov vŕšok, Záhoria, Dudkov, Gregorov vrch, Bobište, Na rovenke, Na viničke, Dedinský žliabok, Rychňava, Janíkove zeme, Hampoch, Štuk, Ambróziho lúka, Ujmanovo, Mlýnovo, Na Háji, Pri krížnych cestách

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 15 z 17

kameňolom, Žihlavie, Kamenná stráň, Pod hájom, Dolné lúky, Kostelné prielohy, Na jame, Muškovský vrch, Henclová, Kerakťov, Na lúkach, Pirte, Rycharty, Krížny buk, Na štepnici, Grunty, Krivínska skala, Lazy, Do Lukovišťa, Búdy, Závoz, Pri Jablonci, Doliny, Kamenná, Plešky, Viničky, Repisko, Hrb, Na stajníku, Na uhlišti, Na polane, Bencov vrch, Zadná Pastierska, Rigiarov u buka, Breziny, Klastava, Letnička, Za Kolesom, Mačí zámok, Vlčie jamy a Rakytov stok, Cerinka, Pod Kolesom, Foxberg, Svinský močiar, Mlynárov kút, Diely, Lemperk, Predná Dúbrava, Hôrka, Niklberg, Pod laz, Genspiarg, Rebecau, Konopiská, Za kopec, Červená hlina, Bebrava, Na chotár, Dolný Veperec, Na šípku

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 16 z 17

Kolárovské, Horné Šeňávy, Vrch Ponec, Drahe, Breziny, Pod Štálik, Vajsov, Starý háj, U studničky, Lásky, Bučina, Na Mokré bukovinky, Odrobinové pole, Na barine, Kriviny, Hlinacký, Bukovky, Bystré, Richnava, Červená hora horná, Šafranice, Červená hora dolná, Balaška, Dolné Bralie, Ďurčov vŕšok, Dolné Grafovské, Čierna studňa, Kopaničky, Veľké Priesidlo, U Zelienky, Na dolinky, Varta, Veterná, Horný Flajžobíz, Široké lúky, Na trávno, Horný Tlhajec, Cerovo, Brezina - Kostolná, Vŕšky, Kopánky, Breziny, Lauková lúka, Šlaukov vŕšok, Dubový bok, Uhrisko, Roveň, Kerhanka, Vicianka, Klastavské lúky, Dlhá chrasť, Vyše Buvanca, Dolný Tlhajec, Pred Niklberg, Brôdok-Havránka, Pod chodník, Pilakov, Jabloňov, Liešňa, Hlboký Rakovček

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 17 z 17

Hanzovka, Kerštajn, Kamený stok, Kresačka, Čapkov, Pod Peklo, Na Lucinovom vrchu, Vtáčnik, Ostrý vrch, Horné Grafovské, Haškovo, Lukovec, Horné Bralie, Starý háj, Chorvátova dolina, Hrbčok, Janov vrch, Dolné Lázky, Staré uhliská, Hrabová, Odzgoruša, U Lipy, Chmeľovská, Gašparka, Kňazov vrch, Peria, Utripysk dolina, Nad jamou, Dlhá lúka, Kasanka, Háj, Slnná stráň, Terečka, Červená jabloň, Čečetkový les, Čierne blato, Rigiarov - Jalšová, Dolný hostinec, Pod šípovú studňu, Vlčí kruh

miesto inde

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy (1339x), Sitno (5x), Szaboóva skala (2x), Kamenný jarok (2x), Putikov vršok (1x), Holy vrch (1x)
miesto v Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
miesto v Sitno
miesto v Szaboóva skala

Podobné, CHKO Štiavnické vrchy:

1879x turistika, 1195x miesto, 224x strom, 199x orientačný bod, 82x poľovnícky posed, 82x turistické informácie, 26x chranený strom, 20x prístrešok, altánok, 16x atrakcia, 10x studňa, 7x miesto na piknik, 6x orientačná mapa, 5x štôlňa, 3x komín, 2x ohnisko, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Štiavnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chko-stiavnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.