Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy » CHKO Štiavnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy

Miesto v CHKO Štiavnické vrchy

V CHKO Štiavnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 1 z 17

Fialkové údolie, Na Šobove, Píla, Hadová, Nový Štefultov, Kaňov vŕšok, Golfusov majer, Štefultov, Vindišlajtňa, Šľamiarka, Baňa Mária, Jalšová, V Dolnom Kúte, Jama Leopold, Srnosiete, Konice, Raková, Pivovarská dolina, Artovské, Zelené, Štálik, Windwies, U Andrezalov, Kameň, Majerčák, Banska Hodrusa, Hluošková Dolina, Pozmanov Dvor, Unverzagtova štôlňa, Jama Lill, Valovská, Bálik, Kráľovce, Končatý vrch, Gruntal, Dedisky, Tokárovci, Okrut, Mihálik, Mäsiarik, Chajboš, Moderštolňa-Domky, Záhumnie, Srbky, Horné selá, Kremnička, Kaplanské, Pumpergal, Meltava, Záhumnie, Rebrinie, Solisko, Záhumnie, Na Štrát, Vindišlajtna, Breziny, Podsiakov, Cigánsky rad, Mundloch, Záhorčie

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 2 z 17

Selo, Pri Kríži, Pivá dolina, Nový Dvor, Rýľovo, Kamenec, Fanťovská, Dvor u Topoľa, Čistá voda, Brevecie, Rakytinka, Kamenné, Lišková, Štampoch, Záhumnie, Rubáčka, Zálipie, Chyžište, Za Holíkom, Čekančok, Ilijská, Starý háj, Podbralce, Szabóová skala, Novákovské lúky, Priesilská dolina, Horný les, Rovne, Dolný les, Ciborovo, Bukovinka, T.B., Rakytská dolina, Mariková, Vlčie kúty, Jahodné, Rybárska úboč, Tomanov rígeľ, Hlaváčov rígeľ, Jankovská dolina, Chválenô, Osičinská dolina, Ostrý vrch, Cibrovo, Spariská, Brezina, Priesilská lúka, Hlaváčova dolina, Pod hradom, Studená voda, Brezov vrch, Pustý hrad, Sedelca, Kremenec, Muráň, Chotárska lúka, Hájik, Nad bralom, Pod orlím, Silný vrch

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 3 z 17

Na brehoch, Dielec, Rovné, Humenajka, Na Stráni, V potokoch, Panská hora, Háj, Tereň, Dúbravy, Kajchýbeľ, Dolinky, Veľké rovné, Záhradníčky, Prieložok, Kvasovka, Samovklin, Driemov kút, Luftovo, Mariačka, Za vŕškom, Novákovo, Záhumnie, Lom Šobov, Na vrchoch, Železiarské tále, Kamenec, Pod pivničkami, Brezinky, Dolné prielohy, Ďuran, Kosenice, Cerovina, Povraznik, Brodné lúky, Drahé, Nehutín, Malé rovné, Pod Sitnom, Pod Silným vrchom, Na vŕšku, Mojžišov, Hať Stráňa, Chovaň, Dudačka, Šipická stráň, Handrlová, Veľký Orol, Hrubá hora, Majer, Vŕšok, Strmé tále, Od Harmanca, Dlhé, Pod Cerja, Jalšava, Za hájom, Chválenská dolina, Stará hora, Chyžišťe

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 4 z 17

Úvršie, Za Rašským vrchom, Pustatina Samovklin, Mestský kopec, Medzi vŕškami, Pavlova dolina, Pri lavičke, Havran, Na Močidlách, Dubovský rígeľ, Široké chrastie, Lintich, Dolné Rázdelie, Strmé sady, Švecova dolinka, Mariaška, Za kostolom, Krnišovský Mlyn, Nove lúky, Salad vrch, Rašský vrch, Bienska lúka, Krnišov, Kozia stráň, Pustatina Tepličky, Rákytia, Galovce, Zuckmantel, Horné Rozdelie, Kamenná dolina, Suché lúky, Harmanec, Mestská lúka, Kremenisko, Dolný les, Dielce, Horné Klaniny, Pinkov vrch, Balážka, Peciny, Čerešňová dolina, Čipčí vrch, Dolné Klaniny, Pod Brezovým vrchom, Kýzová, Závrch, Ploštát, Na vrch, Medziorlie, Dielničky, Nad Uhrinovým potokom, Strach, Breziny, Podskalka, Veterník, Pastierska, Križná, Bukový háj, Roveň, Druhá strana

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 5 z 17

Breziny, Tále, Háj a Bralo, Predné lúky, Licno, Ploština, Dekýš, Cigánsky Rad, Dunajská, U chotára, Cerja, Ostrý vrch, Pliešok, Paulovský jarok, Patočiny, Dedová lúka, Hrochoť, Banky, Kováčova dolina, Malý Orol, Pod Lipovým vrchom, Medveďová, Caniare, Žiadov grúň, Vaňov sad, Bakomi hora, Lőgre, Pod Veterníkom, Pirť, Mladý Háj, Vŕšky, Jama, Dubovský les, Žiadova dolina, Andrloch, Hliny, Richňava, Hliny, Breziny, Bukovina, Diely, Liešna, Vtáčnik, Rosniarky, Banský vrch, Zábaštie, Lipinka, Husín, Ďurjan, Rychňava, Nad brezinkou, Okrúhla, Horné prielohy, Tepličky, Horné Opatovce, Pod Andrlochom, Bukovina, Pod veľkým vrchom, Velky, Horné lúky

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 6 z 17

Pod Lipovcom, Staré vinice, Záluhe, Komárov háj, Šichty, Záhrady, Veľké zeme, Jaminy, Bojov háj, Husárová dolina, Lavrincova dolinka, Repisko, Rakovčík, Gumanina, Nocoviská, Teplá, Čavnička, Krivé, Hračiarka, Žliabok, Gálikov bán, Hrnčiarovská, Nad mlyn, Makoviste, Hodruška, Kojatín, Pod Chlmom, Banište, Navorištia, Šponárovská, Salaš, Vrba, Prašivá, Bánik nad mlynom, Predné Vrankovo, Smrtná dolina, Plangát, Krajčovská, Dolná Kostolná, Valachov, Pirte, Brennerský rybník, Morovianka, Makovište - Turbína, Pod Vysokým bokom, Baňa, Hodrušské rybníky, Gánky, Havránkovo, Voliarska, Špičák, Bazík, Vysoké boky, Malý Kerling, Kohútov majer, Horná štôlňa Bauch, Laukovo, Makovište, Laz, Hlinište

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 7 z 17

Repisko, Zdola šachty, Vyše Kohútova, Šachta Michal, Závoz, Kostolná, Jamina, Hrachovište, Kojatín, Zdola železného mosta, Trajbolec, Gašparovské, Predolia, Dolné lúky, Jama Zipser, Do vápna, Havranková, Prachovňa, Kohútovo, Dlhá zem, Zverinec, Horná Kostolná, Trenč, Ihrište, Mravište, Vtáčnik, Danko, Majeriská, Chudý vrch, Vtáčnik, Baňa Zlatý Štôl, Háj, Havraní Kameň, Dolná štôlňa Bauch, Vlčia hora, Medené, Psie lúky, Bakerlová, Skalka, Týftol, Medvedia jama, Snoža pod horou, Žliabky, Veľký les, Šinglová, Do staričia, Račno, Brnžálka, Za hájom, Pod železnicou, Sudenice, Frankov kopec, Hrby, Beňov vrch, Jedľovina, Zadný háj, Pod skalou, Krejdy, Liščí kameň, Principlac

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 8 z 17

Hrdá stráň, Kalinov, Pri doline, Kosatina, Mäkký kameň, Paprdová, Spodné tenatište, Do doliny, Halča, Bukovec, Doliny, Lipovec, Bukáňová, Bralo, Dolné Lúky, Holz, Horné lúky, Pri košiari, Mlynský jarok, Predný háj, Rafajky, Močiar, Kolovratno, Bukovina, Dolné Lúky, Ostrý vrch, Panská hora, Valhiš, Chlieviská, Viničný vrch, Varta, Sedlo, Nad vinicami, Grúne, Šándorky, Za Štokovou horou, Cerovina i Farkaš, Baranová, Váňovo, Beniadov, Valavská, Pliešky, Vlčia studňa, Konerová, Hriezlová, Filiarova, Čerešňová, Dolné Bystré, Zadná chrasť, Gerangíš, Koreňová, Vladárovo, Pustovník, Veselá, Kalútovo, Farkaš, Za mostom, Krátka dolinka, Pastierska lúka, Ovajky

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 9 z 17

Lazy, Nemecká dolina, Ravne, Prostredný vrch Homola, Grófova, Segiňov, Hanzelka, Prôsne, Hôlová lúka, Drieňová, Na vrchu, Krčovanina, Chrapová, Vystavené, Ceriny, Do Lepňov, Stará hora, Pod bukovinkou, Lipovec, Jančička, Pod Široké, Sklenárová, Horné tále, Brezie, Termanov, Pod Kramiarom, Vrchné tenatište, Bukovinka, Suchá, Pred Klastavou, Ľanovka, Kástorno, Župane, Široká, Nad Kaňovci, Reichard, Buzálkový vrch, Závoz, Drieňová, Na Kopaničkách, Záhumnie, Mladý háj, Burdovka, Roháčov, Za uhelnicu, Širočiny, Pod lipou, Pred Segiňov, Mačidlá, Hrabová, Nad Zlatníkom, Za hrbom, Kopánky, Utripysk, Dĺžiny, Brezov vrch, Lipová, Rybník, Hýbel, Kratiny dolné

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 10 z 17

Kolovratné, Humništia, Horný háj, Do tálov, Žlebský vrch, Schoellerov lovecký vrch, Požiare, Horné Bystré, Diely, Hôrka, Vtáčnik, Veinperg, Krompach, Kratiny horné, Chotárna, Vtáčnik, Črepy, Jelenka, Žliabok, Rozdelie, Kopanice dolné, Zdola dediny, Pod Skalkou, Kelegrund, Dva Kríže, Stráň, Kopanice horné, Stankov rígeľ, Chlieviská, Za sádok, Horná Čerešňová, Bojov vŕšok, Za zemami, Háj, Vrabcov vŕšok, Za zeme, Záhrbčie, Pod Nemcovinou, Na jame, Stráň, Pri Pečenickej ceste, Malý Gubáň, Biela Hlina, Stráňa, Vtáčnik, Veľké lúky, Stupy, Gregorov vrch, Pod Bukovinou, Ďurčokovské, Horné Čierne blato, Haškovo, Pod Vtáčnikom, Heď Stráňa, Pod Zadnou horou, Medzi jarkami, Teplá stráň, Na Háji, Mestská jama, Pod Javorom

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 11 z 17

kameňolom, Pod Buvancom, Odranov vŕšok, Dolné lúky, Farkaška, Rovienky, Šafranice, Dubov diel, Bobište, Feriancov vrch, Zadnŕ vrch, Kapelna, Bratova, Hlina, Pod Starým hájom, Michelka, Hampoch, Pred dierou, U Jablonca, Široká chrasť, Čavnička, Rôštatie, Hampoch, Na Hline, Mástrovská, Lacková a Maďarová, Hrádok, Pod Bukovinkou, Jančove bane, Chrastava, Kopanice, Na chodníku, Chmeľovská, Rusková, Prachárová, Država, Niže chrasti, Volovo blato, Na dolinkách, U stráni vršok, Becinky, Pod Sokolom, Vankova lúka, Studenec, Jelšava, Východne Chobiena, Pod Tlstým vrchom, Pri Veperci, Vrchný ptáčnik, Včelín, Havran, Záhrady, U kráľovej lipy, Ďarfet, Buvanec, Varta, U Sľúvča, Vandeliška, Kľúčny potôčik, Na viničke

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 12 z 17

Breziny, Pod Sokolom, Šarajka, Pri krížnych cestách, Chobien, Záhumnia, Na uhelnicu, Dolina, Hampoch, Za Janíkove zeme, Pukliar, Pod vinicami, Na vrhaj, U Topoľa, Chudá, Breziny, Háj, Singliviz, Rudné bane, Stará jama, Slavkov, Štuk, Široká pažiť, Polia, Šajba, Žobráčka, Vajrab, Šinglivíz, Krajčov vŕšok, Železná baňa, Vanišova lúka, Varta, K novému krížu, Kiebes, Hôrka Siakov, Draubis, Ujmanovo, Rovienky, Dolné Čierne blato, Murovaný Veperec, Muškovský vrch, Lány, Krížny buk, Grunty, Za kostolom, Babica, Močiare, Pod hájom, Lazy, Pod Berantovou, Haškovo, Veľký Salad Vrch, Do Lukovišťa, Pri Jablonci, Plešky, Viničky, Hrb, Štádlov, Kamenná, Rusková

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 13 z 17

Paseky, Na stajníku, Noviny, Za háj, Na lindu, Na uhlišti, Pod Krnišovskou cestou, Od Teplíc, Široké prielohy, Prieložok, U Kameňa, Spodný ptáčnik, Lajtňa, Zadná Pastierska, Na lúkach, Na krču, Richnava, Rychňava, Pod Peklo, Háj, Červená hora dolná, Kňazová, Rycharty, Malá bukovinka, Záhoria, Bebelčin, Horné lúky, Kolience, Noviny, Jaseňová, Kalná, Zákľuka, Na štepnici, Šteflíkova dolina, Na pieskoch, Čierne blato, Na dráhach, Bariny, Na zahradiská, Malá Gýňa, Učiteľská, Dolné Lázky, Chmeľovská, Roveň, Dvor, Dolný hostinec, Rakytov močiar, Kerštajn, Osek, Krivínska skala, Ambróziho lúka, Handel, Na močiari, Frčkov sad, Baništie, Janíkove zeme, Niže Salad Vrchu, Dolná záhrada, Bokhaus, Červená hora horná

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 14 z 17

Chorvátova dolina, Čierna studňa, Osičiny, Malá bukovinka, Klastavské lúky, Jakubovo uhlište, Foxberg, Jaseňový vrch, Plavcov vrch, Na šípku, Kerhanka, Pod zeme, Močiarska dolina, Chotáre pri Kráľovskom, Vydričná dolina, Čierna studňa, Dlhá, Vtáčnik, Kňažná roveň, Močiar, Odrobinové pole, Duchoňová, Horné pijavice, Chlm, Lúčky, Kúty, Balov grúň, Starý háj, Malíčký Rakovček, Bukovina, Tlstý Vrch, Pánska hora, Urbárska hora, hradská Banská Štiavnica-Šahy, Repisko, Zlatno, Červená hora, Jabloňov, Nad jamou, Závoz, Vajsov, Laz, Breziny, Uhrisko, Papajov vrch, Urbárska hora, Doliny, Dolina, Kriviny, Benčatov dvor, Pred Niklberg, Ložiny, Na Lucinovom vrchu, Kotliny, Pri Urbankovi, Kňazov vrch, Višničky, Údol, Behanovo, Predná Pastierska

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 15 z 17

Balašovicov sad, Na Mokré bukovinky, Kasanka, Do Sokola, Balaška, Repisko, Nad Krnišovskou cestou, Predná Dúbrava, Lazy, Bukovinka, Na polane, Bencov vrch, Kamenný kríž, Kopaničky, Bebrava, Vyše Buvanca, Niklberg, Bukovky, Šafranice, Kostelné prielohy, Dubov dieľ, Červené, Hôrka, Kostolná cesta, Liešňa, Tomperg, Pod Záhumnie, Opatovský holý vrch, Hrudková, Pred háj, Dudkov, Suchá Voznica, Širiny, Dúbrava, Horná záhrada, Na dolinky, Hlôšňová, Záhumnie, Na rovenke, Pod dubovým dieľom, Brešov vrch, Harmanka, Drahe, Dolný Veperec, Paseka, Trnovec, Novinky, Široké lúky, Rovné, Popelno, Kamenná stráň, Biarc, Široké zeme, Vŕšky, Horná lúčka a Šikovka, Na Úvrati, Dráhy, Ostrý vrch, Vysoká, Živice

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 16 z 17

Obecná hora, Za dielom, Henclová, Veľká roveň, Starý háj, Nad Hájom, Štefanov vŕšok, Mlýnovo, Kopce, Letnička, Kerakťov, Hrby, Slnná stráň, Nemcova dolina, Cudeničky, Kolárovské, Pliešky, Lukovec, Dobrá voda, Klastava, Varta-Dedinská, Hlboký Rakovček, Lúčky, Nová hora, Svinský močiar, Sedlo, Titvanová, Holý vrch, Konopiska, Stará hora, Kutina, Šming, Breziny, Čiačova, Horné lúky, Kukučka, Breziny, Zadné Kotliny, Rigiarov a Čertova záhrada, Za Dubovým vrchom, Medzi lúkami, Na chotár, Diely, Dlhé zeme, Haškovo, Háj, Hancov laz, Konopiská, Dlhá zem, Žliabok, Facanové, Niže salaša, Plešiny, Šprochová, CHotár, Hlinacký, Medzi hrbmi, Praslica, Brôdok-Havránka, Na trávno

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 17 z 17

Veterná, Pod Háj, Háj, Košariská, Havran, Klokoč - magnetit, Dubov vrch, Dolná Kiazaná, Dedinský žliabok, Lopatina, Zadné Pliešky, Plieška, Medokyšná, Medzi Skalkami, Uholná, Krahulčie, Pod krivnou, Kozie chrbty, Horný Flajžobíz, Rebecau, Pod chodník, Staré uhliská, Valach, Bukovina, U Zelienky, Tatarská, Na potoku, Ihličina, Bánište, Kamený stok, Kiepa, Zanovina, Paučov kút, Pilakov, Pirte, Guľov vrch, Hanzovka, Dolný Tlhajec, Skalka, Lazy

miesto inde

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy (1339x), Sitno (5x), Szaboóva skala (2x), Kamenný jarok (2x), Putikov vršok (1x), Holy vrch (1x)
miesto v Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
miesto v Sitno
miesto v Szaboóva skala

Podobné, CHKO Štiavnické vrchy:

1882x turistika, 1195x miesto, 224x strom, 199x orientačný bod, 85x poľovnícky posed, 82x turistické informácie, 26x chranený strom, 20x prístrešok, altánok, 16x atrakcia, 10x studňa, 7x miesto na piknik, 6x orientačná mapa, 5x štôlňa, 3x komín, 2x ohnisko, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Štiavnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chko-stiavnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.