Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy » CHKO Štiavnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy

Miesto v CHKO Štiavnické vrchy

V CHKO Štiavnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 1 z 17

Fialkové údolie, Na Šobove, Píla, Hadová, Nový Štefultov, Golfusov majer, Štefultov, Vindišlajtňa, Šľamiarka, Kaňov vŕšok, Jama Leopold, Jalšová, Baňa Mária, V Dolnom Kúte, Unverzagtova štôlňa, Windwies, Jama Lill, Zelené, Banska Hodrusa, Hluošková Dolina, Raková, Srbky, Pozmanov Dvor, Valovská, Majerčák, Artovské, Pivovarská dolina, Kameň, Štálik, U Andrezalov, Gruntal, Bálik, Končatý vrch, Kráľovce, Dedisky, Okrut, Mihálik, Tokárovci, Mäsiarik, Chajboš, Konice, Srnosiete, Horné selá, Moderštolňa-Domky, Záhumnie, Kremnička, Kaplanské, Rebrinie, Pumpergal, Meltava, Záhumnie, Záhumnie, Solisko, Záhorčie, Podsiakov, Mundloch, Vindišlajtna, Na Štrát, Breziny, Cigánsky rad

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 2 z 17

Pri Kríži, Nový Dvor, Pivá dolina, Selo, Dvor u Topoľa, Rýľovo, Fanťovská, Čistá voda, Brevecie, Zálipie, Záhumnie, Lišková, Rubáčka, Rakytinka, Štampoch, Kamenné, Chyžište, Za Holíkom, Ilijská, Čekančok, Starý háj, Szabóová skala, Podbralce, Rybárska úboč, Dolný les, Osičinská dolina, Sedelca, Rovne, Mariková, Priesilská dolina, Ciborovo, Jankovská dolina, Brezov vrch, Chválenô, Hlaváčova dolina, Studená voda, Priesilská lúka, Vlčie kúty, Bukovinka, T.B., Tomanov rígeľ, Hlaváčov rígeľ, Rakytská dolina, Pod hradom, Kremenec, Brezina, Horný les, Jahodné, Spariská, Novákovské lúky, Cibrovo, Salad vrch, Harmanec, Na vrchoch, Lom Šobov, Jalšava, Veľký Orol, Veľké rovné, Kvasovka, Hať Stráňa

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 3 z 17

Rákytia, Rovné, Dolný les, Kremenisko, Úvršie, Handrlová, Dlhé, Drahé, Dolné prielohy, Humenajka, Novákovo, Malé rovné, Strmé tále, Zuckmantel, Suché lúky, Chotárska lúka, V potokoch, Tereň, Dubovský rígeľ, Kamenná dolina, Luftovo, Mestská lúka, Pustatina Tepličky, Chyžišťe, Za hájom, Brodné lúky, Majer, Kajchýbeľ, Chovaň, Samovklin, Na Stráni, Silný vrch, Nehutín, Muráň, Ďuran, Nove lúky, Kamenec, Mariačka, Galovce, Stará hora, Hájik, Bienska lúka, Dielec, Pod Cerja, Prieložok, Krnišov, Mariaška, Dielce, Od Harmanca, Za kostolom, Háj, Chválenská dolina, Dolné Rázdelie, Na Močidlách, Šipická stráň, Pod orlím, Strmé sady, Medzi vŕškami, Driemov kút, Pod Sitnom

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 4 z 17

Kosenice, Cerovina, Dúbravy, Povraznik, Za vŕškom, Nad bralom, Horné Rozdelie, Široké chrastie, Za Rašským vrchom, Pavlova dolina, Na brehoch, Brezinky, Záhumnie, Železiarské tále, Mestský kopec, Dudačka, Krnišovský Mlyn, Pod pivničkami, Dolinky, Záhradníčky, Pri lavičke, Kozia stráň, Švecova dolinka, Lintich, Na vŕšku, Pod Silným vrchom, Mojžišov, Pustatina Samovklin, Vŕšok, Panská hora, Zábaštie, Balážka, Ďurjan, Rosniarky, Dolné Klaniny, Kýzová, Andrloch, Hliny, Nad Uhrinovým potokom, Hliny, Podskalka, Mladý Háj, Ploštát, Rychňava, Dekýš, Predné lúky, Okrúhla, Pliešok, Dielničky, Strach, Banský vrch, Veterník, Paulovský jarok, Husín, Čipčí vrch, Patočiny, Pastierska, Medziorlie, Kováčova dolina, Závrch

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 5 z 17

Horné Klaniny, Lőgre, Pod Veterníkom, Richňava, Bakomi hora, Caniare, Bukový háj, Banky, Žiadova dolina, Tále, Breziny, Cigánsky Rad, Dunajská, U chotára, Žiadov grúň, Cerja, Dedová lúka, Ploština, Pod Lipovým vrchom, Malý Orol, Horné prielohy, Čerešňová dolina, Roveň, Medveďová, Druhá strana, Nad brezinkou, Hrochoť, Pod Brezovým vrchom, Na vrch, Vaňov sad, Vŕšky, Pirť, Križná, Dubovský les, Vtáčnik, Liešna, Lipinka, Háj a Bralo, Jama, Licno, Záhrady, Velky, Pod Andrlochom, Komárov háj, Bukovina, Čavnička, Bojov háj, Jaminy, Krivé, Horné Opatovce, Pod veľkým vrchom, Šichty, Hračiarka, Horné lúky, Staré vinice, Husárová dolina, Žliabok, Tepličky, Gumanina, Teplá

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 6 z 17

Záluhe, Nocoviská, Pod Lipovcom, Lavrincova dolinka, Rakovčík, Repisko, Veľké zeme, Vrba, Horná štôlňa Bauch, Bánik nad mlynom, Predolia, Smrtná dolina, Pod Vysokým bokom, Hodrušské rybníky, Prachovňa, Závoz, Šponárovská, Hrnčiarovská, Laz, Krajčovská, Nad mlyn, Brennerský rybník, Trajbolec, Morovianka, Makoviste, Havranková, Predné Vrankovo, Valachov, Prašivá, Pod Chlmom, Kohútovo, Baňa, Hlinište, Plangát, Jamina, Laukovo, Jama Zipser, Navorištia, Salaš, Voliarska, Kostolná, Pirte, Banište, Gálikov bán, Havránkovo, Kohútov majer, Vysoké boky, Dolná Kostolná, Zdola železného mosta, Makovište, Hodruška, Hrachovište, Zdola šachty, Dolné lúky, Repisko, Šachta Michal, Gašparovské, Bazík, Do vápna, Makovište - Turbína

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 7 z 17

Vyše Kohútova, Špičák, Dlhá zem, Zverinec, Majeriská, Baňa Zlatý Štôl, Ihrište, Chudý vrch, Medené, Havraní Kameň, Danko, Trenč, Mravište, Vlčia hora, Dolná štôlňa Bauch, Horná Kostolná, Brnžálka, Snoža pod horou, Pod železnicou, Týftol, Račno, Psie lúky, Jedľovina, Frankov kopec, Žliabky, Sudenice, Beňov vrch, Pod skalou, Za hájom, Šinglová, Bakerlová, Hrby, Veľký les, Skalka, Zadný háj, Medvedia jama, Do staričia, Cerovina i Farkaš, Mäkký kameň, Baranová, Dolné Lúky, Horné lúky, Mlynský jarok, Krejdy, Principlac, Za Štokovou horou, Pri doline, Holz, Paprdová, Do doliny, Doliny, Sedlo, Dolné Lúky, Halča, Pri košiari, Panská hora, Bukovec, Grúne, Nad vinicami, Predný háj

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 8 z 17

Rafajky, Bukovina, Hrdá stráň, Liščí kameň, Kalinov, Chlieviská, Varta, Spodné tenatište, Močiar, Váňovo, Pred Klastavou, Vladárovo, Segiňov, Vlčia studňa, Do Lepňov, Beniadov, Vrchné tenatište, Jančička, Suchá, Termanov, Koreňová, Kástorno, Krátka dolinka, Gerangíš, Hôlová lúka, Prostredný vrch Homola, Pastierska lúka, Ľanovka, Farkaš, Zadná chrasť, Veselá, Chrapová, Lazy, Sklenárová, Brezie, Pustovník, Nad Kaňovci, Ceriny, Nemecká dolina, Kalútovo, Ovajky, Bukovinka, Krčovanina, Pod Široké, Konerová, Čerešňová, Drieňová, Za mostom, Horné tále, Filiarova, Pod bukovinkou, Hanzelka, Župane, Ravne, Hriezlová, Pliešky, Lipovec, Pod Kramiarom, Prôsne, Grófova

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 9 z 17

Valavská, Dolné Bystré, Vystavené, Reichard, Za sádok, Roháčov, Humništia, Veinperg, Širočiny, Črepy, Mladý háj, Záhumnie, Požiare, Jelenka, Rybník, Hýbel, Za hrbom, Rozdelie, Zdola dediny, Kolovratné, Horný háj, Krompach, Diely, Vtáčnik, Pod lipou, Kratiny horné, Vtáčnik, Pred Segiňov, Mačidlá, Horné Bystré, Žliabok, Kopánky, Chlieviská, Žlebský vrch, Závoz, Brezov vrch, Dĺžiny, Hrabová, Burdovka, Za uhelnicu, Na Kopaničkách, Lipová, Nad Zlatníkom, Pod Skalkou, Drieňová, Do tálov, Kopanice horné, Utripysk, Stankov rígeľ, Dva Kríže, Schoellerov lovecký vrch, Chotárna, Kopanice dolné, Horná Čerešňová, Kratiny dolné, Buzálkový vrch, Kelegrund, Pod Bukovinou, Vankova lúka, Rusková

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 10 z 17

Slavkov, Kiebes, Biela Hlina, kameňolom, Do Lukovišťa, Haškovo, Pod Berantovou, Kľúčny potôčik, Pri krížnych cestách, Záhrady, Mástrovská, Prachárová, Ďurčokovské, Na uhelnicu, Pod Bukovinkou, Singliviz, Pod Zadnou horou, Pod Tlstým vrchom, Medzi jarkami, Ďarfet, Šinglivíz, Vrchný ptáčnik, Na lindu, Murovaný Veperec, Zadnŕ vrch, Breziny, Chmeľovská, Za zeme, Volovo blato, U Kameňa, Lajtňa, Breziny, Včelín, Pod hájom, Krajčov vŕšok, Mestská jama, Varta, Veľký Salad Vrch, Štuk, U Jablonca, Na Háji, Havran, Buvanec, Farkaška, Stráňa, Hlina, Kopanice, Za zemami, Gregorov vrch, Polia, Heď Stráňa, Spodný ptáčnik, Vanišova lúka, Dubov diel, Pod vinicami, Vajrab, Lány, Becinky, U Sľúvča, Rusková

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 11 z 17

Bojov vŕšok, Lazy, Šarajka, Babica, Pri Jablonci, Pri Veperci, U stráni vršok, Studenec, Za kostolom, Niže chrasti, Na Hline, Teplá stráň, Veľké lúky, Pred dierou, Na chodníku, Hrádok, Vrabcov vŕšok, Štádlov, Pod Sokolom, Lacková a Maďarová, Malý Gubáň, Na jame, Čavnička, Jelšava, Dolina, Železná baňa, Pri Pečenickej ceste, Šajba, Chrastava, Dolné Čierne blato, Na viničke, Feriancov vrch, Močiare, Široká chrasť, Muškovský vrch, Bobište, Država, Žobráčka, Michelka, Haškovo, Stupy, Pod Javorom, Pod Vtáčnikom, Od Teplíc, Kamenná, Plešky, Široká pažiť, Krížny buk, Horné Čierne blato, Jančove bane, Za Janíkove zeme, Na vrhaj, Pod Starým hájom, Paseky, Stará jama, Záhrbčie, Noviny, Na stajníku, Na dolinkách, Prieložok

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 12 z 17

Pod Krnišovskou cestou, Chudá, Hampoch, Široké prielohy, Za háj, Rudné bane, Ujmanovo, Pukliar, Pod Sokolom, Odranov vŕšok, U kráľovej lipy, Východne Chobiena, Dolné lúky, Kapelna, Na uhlišti, K novému krížu, Pod Nemcovinou, Bratova, Hôrka Siakov, U Topoľa, Šafranice, Draubis, Pod Buvancom, Rôštatie, Záhumnia, Vandeliška, Bebrava, Červená hora horná, Čierne blato, Širiny, Handel, Čierna studňa, Balaška, Harmanka, Zadná Pastierska, Vŕšky, Popelno, Urbárska hora, Kotliny, Kasanka, Kostolná cesta, Horné lúky, Rovné, Kamenný kríž, Vajsov, Baništie, Tomperg, Nad Hájom, Roveň, Hôrka, Na štepnici, Živice, Malá Gýňa, Šafranice, Lúčky, Plavcov vrch, Novinky, Predná Pastierska, Henclová, Vysoká

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 13 z 17

Štefanov vŕšok, Na dráhach, Kúty, Krivínska skala, Kňazová, Údol, Paseka, Nad jamou, Ložiny, Závoz, Dolný Veperec, Kňažná roveň, Kamenná stráň, Odrobinové pole, Behanovo, Brešov vrch, Urbárska hora, Pod zeme, Na šípku, Bebelčin, Zákľuka, Dolný hostinec, Rycharty, Duchoňová, Horné pijavice, Močiarska dolina, Kopce, Močiar, Malíčký Rakovček, Nad Krnišovskou cestou, Šteflíkova dolina, Dúbrava, Na močiari, Richnava, Hampoch, Na krču, Drahe, Na dolinky, Janíkove zeme, Bukovky, Kerštajn, Repisko, Dolné Lázky, Lazy, Repisko, Suchá Voznica, Kriviny, Pod Peklo, Červená hora dolná, Dubov dieľ, Na Úvrati, Dolná záhrada, Niklberg, Chorvátova dolina, Záhumnie, Jaseňová, Pred Niklberg, Vydričná dolina, Bencov vrch, Letnička

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 14 z 17

Liešňa, Pod Záhumnie, Na pieskoch, Tlstý Vrch, Jakubovo uhlište, Malá bukovinka, Frčkov sad, Uhrisko, Niže Salad Vrchu, Pred háj, Biarc, Bariny, Záhoria, Na lúkach, Kolience, Mlýnovo, Za dielom, Na polane, Horná záhrada, Do Sokola, Hrudková, Breziny, Klastavské lúky, Rovienky, Vyše Buvanca, Noviny, Papajov vrch, Opatovský holý vrch, Veľká roveň, Jabloňov, Dráhy, Bokhaus, Červené, Čierna studňa, Benčatov dvor, Pod dubovým dieľom, Starý háj, Balašovicov sad, Na zahradiská, Na Lucinovom vrchu, Dudkov, Kostelné prielohy, Hlôšňová, hradská Banská Štiavnica-Šahy, Pri Urbankovi, Pánska hora, Dvor, Foxberg, Bukovinka, Doliny, Trnovec, Kňazov vrch, Na Mokré bukovinky, Zlatno, Ambróziho lúka, Višničky, Malá bukovinka, Osičiny, Kerhanka, Kerakťov

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 15 z 17

Rakytov močiar, Rychňava, Háj, Na rovenke, Široké lúky, Osek, Chmeľovská, Široké zeme, Laz, Učiteľská, Dlhá, Horná lúčka a Šikovka, Chotáre pri Kráľovskom, Kalná, Predná Dúbrava, Dedinský žliabok, Lukovec, Na hore, Lazy, Dubov vrch, Mačí zámok, Šprochová, Kozie chrbty, Stará hora, Veľký Gubáň, Skalka, Pilakov, Prostredná Bučina, Bartálka, Titvanová, Žliabok, teľatník, Pod Štálik, Plešiny, Žlebová, Lemperk, Pod šípovú studňu, Pallyaov dvor, Cotanová strana, Horné lazy, Nad Chyžišťom, Pod Bukovinou, U Lipy, Včelín, Niže salaša, Bukovský ker, U kríža, Terečka, Mäsiarňa, Gašparka, Cudeničky, Horné lúky, CHotár, Nad Plieškami, Čierdžavy, Cerovo, Starý háj, Hlboký Rakovček, Dekýš, mlyn, Zadné Pliešky

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 16 z 17

Nemcova dolina, Kolovratnô, Kresačka, Pakhauš, Dlhá lúka, Predné Kotliny, Šming, Klenová, Vlčí dub, Zadná Bučina, Žihlavie, Búdy, Cerinka, Bučina, Horný Tlhajec, Medokyšná, Pálenica, Hrbčok, Na trávno, Košariská, Čiačova, Grafová, Úkladisko, Vtáčnik, Horné Šeňávy, Bobríkov, Horné Grafovské, Dubový bok, U studničky, Utripysk dolina, Uholná, Vyše salaša, Vŕšky, Bátovská hora, Pred Havranom, Medzi lúkami, Pod krivnou, Laziny, Tri chotáre, Lásky, Rigeľ, Pustá lúčka, Ihličina, Pod šmingom, Varta-Dedinská, Zadné Kotliny, Čečetkový les, Vrch Ponec, Dlhá zem, Hrabová, Zanovina, Filagoria, Rudnianska dolina, Vlčie jamy a Rakytov stok, Lopatina, Mlynárov kút, Horný Flajžobíz, Staré uhliská, Veľké Priesidlo, Hanzovka

Miesto, CHKO Štiavnické vrchy:, 17 z 17

Za Dubovým vrchom, Čapkov, Šafránka, Šlaukov vŕšok, Facanové, Kukučka, Benčatka, Za Hájom, Diely, Dolné Bralie, Bardinová, Dlhá chrasť, Na potoku, Ďurčov vŕšok, Slnná stráň, Sedlo, Bukovina, Dolné Grafovské, Hrby, Konopiská, Peria, Kamený stok, Pliešky, Rigiarov a Čertova záhrada, Farská, Brezina - Kostolná, Na barine, Medzi Skalkami, Matušková, Pod Kolesom, Odzgoruša, Jánov jarok, Rovienky, Tatarská, Pod Háj, Kiepa, Dobrá voda, Krahulčie, Hancov laz, Za kopec

miesto inde

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy (1256x), Sitno (5x), Kamenný jarok (2x), Szaboóva skala (2x), Holy vrch (1x), Putikov vršok (1x)
miesto v Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
miesto v Sitno
miesto v Kamenný jarok

Podobné, CHKO Štiavnické vrchy:

1810x turistika, 1121x miesto, 224x strom, 199x orientačný bod, 85x poľovnícky posed, 83x turistické informácie, 26x chranený strom, 20x prístrešok, altánok, 16x atrakcia, 10x studňa, 7x miesto na piknik, 6x orientačná mapa, 6x štôlňa, 3x komín, 2x ohnisko, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Štiavnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-stiavnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.